Reprezentantka Przedszkola Publicznego w Radominie, Dominika Kujawska, została laureatką konkursu plastycznego pt. „Do PSZOK tylko krok” w kategorii dzieci w wieku przedszkolnym.


W konkursie plastycznym „Do PSZOK tylko krok” brały udział dzieci z Przedszkola Publicznego w Radominie. Laureatką została Dominika Kujawska z grupy „Misie”, której opiekunką jest pani Anna Krzykowska.

W dniu 16.05.2018 r. podczas Festiwalu Ekologicznego na Barbarce w Toruniu, Dominika odebrała nagrodę w postaci tabletu w kategorii dzieci w wieku przedszkolnym.

Na konkurs nadesłano łącznie 4696 prac w trzech kategoriach wiekowych. Wybór najciekawszych prac z takiej liczby nie był prostym zadaniem. Jury kierowało się zatem w swych decyzjach nie tylko walorami plastycznymi, jakością i starannością wykonania, ale również oryginalnym podejściem do zadanego tematu, zastosowaniem różnorodnych, oryginalnych technik i materiałów. Konkurs zrealizowano w ramach projektu pod nazwą „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Projekt i realizacja: WiWi.pl