11 listopada 2017 r. w kościele pod wezwanie św. Jakuba Apostoła w Płonnem


Tradycyjnie, jak co roku w Gminie Radomin w dniu 11 listopada odbyły się uroczyste obchody upamiętniające rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Msza Święta w intencji naszej ojczyzny odbyła się w kościele pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Płonnem, celebrował ją proboszcz parafii ksiądz Leszek Błaszczak który odśpiewał piękną pieśń „ Pomódl się bracie za Polskie”. W uroczystościach wzięli udział: Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski, Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Wiwatowski, Radni –  Szarszewska Grażyna,Osiński Przemysław, Pilarski Jan, Fodrowski Zbigniew, Sołtysi – Bogumił Maćko, Karol Bejgier, Mirosław Orzechowski, Henryk Szynkiewicz, Sekretarz Gminy Radomin- Ewa Drawert, Skarbnik Gminy Radomin- Wioletta Agatowska, pracownicy Urzędu Gminy, Dyrektor Zespołu Szkół w Radominie – Zenobia Orzechowska,V-ce Dyrektor Zespołu Szkół w Radominie – Alicja Żebrowska, Kierownik Szkoły Podstawowej w Radominie z filią w Dulsku – Danuta Kopczyńska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem – Małgorzata Marcinkowska wraz z nauczycielami oraz mieszkańcy naszego regionu. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemi Dobrzyńskiej – Bożena Watkowska.

Uroczystości uświetniły również poczty sztandarowe szkół w Radominie i Płonnem, a także poczty sztandarowe OSP Dulsk, Radomin oraz Płonne. Po mszy świętej odbyła się akademia którą przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Płonnem. Występ patriotyczny przypomniał zebranym jak ważną wartością jest wolność, oraz jak długą drogę Polska musiała przejść, by odzyskać niepodległość.

Projekt i realizacja: WiWi.pl