5,5 tys. zł dożywotnio z ZUS dla stulatków


Bydgoszcz, 24lipca2023 r.

 

Informacja prasowa

 

5,5 tys. zł dożywotnio z ZUS dla stulatków

 

Na Kujawach i Pomorzu 181 stulatków oprócz emerytury lub renty, otrzymuje z ZUS-u specjalną premię za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe.Jest ono dożywotnie i wypłacane co miesiąc
w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin.Obecnie przyznaje się je
w wysokości 5,5 tys. zł brutto.

 

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują dodatkowe pieniądze za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe.Raz przyznane świadczenie nie ulega zmianie i jest wypłacane do końca życia w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Od marca 2023 r. do
29 lutego 2024 r. świadczenie przyznaje się w wysokości 5540,25 złbrutto– informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Obecnie taki dodatek z ZUS-u otrzymuje 181 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Oddział ZUS w Bydgoszczy wypłaca 93 świadczeń honorowych, a toruńska placówka 88. W regionie

najstarsza beneficjentka świadczenia honorowego z ZUS-u ma 108 lat i mieszka w Toruniu,
a najstarszy beneficjent ma 103 lata i mieszka w Bydgoszczy- dodaje rzeczniczka.

 

Co trzeba zrobić, żeby dostać dodatkowe pieniądze?

Osoby, które otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS-u, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać świadczenie honorowe. ZUS przyzna im świadczenie z urzędu i będzie wypłacał wrazz pobieraną dotychczas emeryturą lub rentą począwszy od miesiąca, w którym dana osoba kończy sto lat.Inaczej jest z seniorami, którzy nie pobierają emerytury lub renty
z żadnej instytucji. W ich przypadku świadczenie honorowe przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w ZUS. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia.


Projekt i realizacja: WiWi.pl