Postępowanie ofertowe


POPC.05.01.00-04-0001/21 – Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego, wdrożenia domeny oraz systemu BACK UP dla Gminy Radomin

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167105?sekcja=ogloszenie


Projekt i realizacja: WiWi.pl