Odbiór drogi gminnej w Gaju


12 sierpnia 2020 r. wykonawca oddał do użytku drogę gminną nr 110331C w Gaju. Jest to I etap przebudowy. 

Modernizacja obejmowała odcinek drogi gminnej nr 110331C w Gaju o długości 960 m. Szerokość odcinka to 4 m. Utrwalenie nawierzchni polegało na podwójnym utrwaleniu nawierzchni emulsją i grysami o grubości 8-12 mm oraz 5-8 mm. Dolna warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 15 cm została wykonana z gruzu betonowego 0-63 mm. Górna warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 5 cm wykonana została z kruszywa łamanego 0-31,5 mm.

Na tej trasie powstało 18 zjazdów oraz oznakowanie pionowe. Droga zyskała utwardzone pobocza na całej długości. Przebudowana droga ma za zadanie połączyć drogę gminną nr 110331C w miejscowości Gaj relacji Bocheniec–Piórkowo z drogą gminna nr 110332C relacji Radomin–Wilczewo oraz zapewnić dogodny dojazd do gospodarstw rolnych i pól.

Odbiór techniczny nastąpił 12 sierpnia 2020 r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAR–DAR. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 229 863,63 zł. Łączna kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do przedmiotowego zadania wyniosła 114 931,00 zł.

 W odbiorze wzięli udział: Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski wraz z przedstawicielami urzędu, radni i sołtysi, a także delegacja od wykonawcy. Projekt i realizacja: WiWi.pl