Odbiór drogi gminnej w Radominie


 12 sierpnia 2020 r. wykonawca oddał do użytku drogę gminną w Radominie. Jest to pierwszy I etap przebudowy. 

Modernizacja obejmowała odcinek drogi gminnej w Radominie o długości 990 m. Szerokość odcinka to 4 m. Utrwalenie nawierzchni polegało na podwójnym utrwaleniu nawierzchni emulsją i grysami o grubości 8-12 mm oraz 5-8 mm. Dolna warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 15 cm została wykonana z gruzu betonowego 0-63 mm. Górna warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 5 cm wykonana została z kruszywa łamanego 0-31,5 mm.

Na tej trasie powstało 17 zjazdów oraz oznakowanie pionowe. Droga zyskała utwardzone pobocza na całej długości. Przebudowana droga ma za zadanie połączyć drogę gminną z drogą gminna nr 110329C relacji Radomin–Gaj oraz zapewnić dogodny dojazd do gospodarstw rolnych i pól.

Odbiór techniczny nastąpił 12 sierpnia 2020 r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAR–DAR. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 199 550,40 zł. Łączna kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do przedmiotowego zadania wyniosła 99 775,00 zł.

W odbiorze wzięli udział: Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski z przedstawicielami urzędu, radni oraz sołtysi, a także delegacja od wykonawcy. Projekt i realizacja: WiWi.pl