Oddali hołd poległym w latach 1918-1920


18 sierpnia w Dulsku Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski oraz radni i pracownicy złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym poległych w latach 1918-1920. To jeden z dwóch takich pomników w okolicy (drugi znajduje się w Golubiu-Dobrzyniu).

Uhonorowanie poległych miało związek z obchodami 100-lecia Bitwy Warszawskiej, decydującego wydarzenia w wojnie polsko-bolszewickiej. Pomnik składa się z kopca usypanego przez mieszkańców Dulska z ustawioną na nim tablicą pamiątkową zwieńczoną krzyżem. Napis na tablicy brzmi: „Poległym w obronie ojczyzny w latach 1918-1920”. Pod dedykacją znajdują się nazwiska ośmiu poległych bohaterów wojny polsko-bolszewickiej, będących mieszkańcami naszych terenów.

Najpierw hołd oddali: Wójt Piotr Wolski, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Fodrowski, Radny Gminy Henryk Kwiatkowski oraz Radny Gminy i Sołtys Henryk Roman Kwiatkowski. Kwiaty pod pomnikiem położył Przewodniczący Rady Gminy Radomin Zbigniew Fodrowski. Następnie hołd oddali wszyscy pozostali radni oraz pracownicy samorządowi. 

 Projekt i realizacja: WiWi.pl