Sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 na dzień 27 kwietnia 2020 r.


Szanowni Państwo!

Sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 na dzień 27 kwietnia br. na terenie Gminy Radomin przedstawia się następująco:

–  0 osób zarażonych wirusem,

–  0 osób przebywa w kwarantannie zbiorowej,

–  0 osób objętych nadzorem epidemiologicznym,

3 osoby objęte są kwarantanną domową (tj: 2 osoby w Dulsku oraz 1 osoba w Płonnem).

Drodzy Mieszkańcy proszę Państwa o to, by zachowywać się odpowiedzialnie i zminimalizować kontakty z innymi osobami do niezbędnej konieczności, proszę też o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych. Każdy z nas jest bowiem odpowiedzialny nie tylko za zdrowie swoje i swoich najbliższych, ale też za zdrowie innych.

W celu zapobiegania rozpowszechnianiu się wirusa zalecam Wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, aby ograniczać do minimum wizyty w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy. Jeśli sprawy nie są pilne należy załatwiać je pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Pomocny może być wykaz pracowników urzędu, dostępny na stronie internetowej: http://radomin.pl/2020/03/13/kontakty-pracownikow-urzedu-gminy-oraz-gops-u-radominie/

Cały czas Jesteśmy dla Państwa w gotowości służenia pomocą i wsparciem. W tak trudnych warunkach staramy się realizować Nasze obowiązki, dzięki odpowiedzialnej postawie pracowników Urząd funkcjonuje i załatwiane są bieżące Państwa sprawy.


Projekt i realizacja: WiWi.pl