Informacja


Szkoły, przedszkola, żłobki zamknięte do 24 maja

Przedłużony został okres zamkniętych szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczenie prowadzenia działalności dydaktycznej na uczelniach do dnia 24 maja br. Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. Wszystkie terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Polaków. W najbliższym czasie rząd może przedstawić decyzje dotyczące prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

Poniżej przedstawiamy Państwu terminy egzaminów:

Egzamin ósmoklasisty

·         Termin: 16-18 czerwca br.

·         Planowany termin wyników egzaminu ósmoklasisty to do końca lipca br. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich.

Egzamin maturalny

·         Termin: 8-29 czerwca br.

·         W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.

·         Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.

·         Przewidywany termin wyników matury do ok. 11 sierpnia br.

·         Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, będą mogły to zrobić na początku września.

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

·         Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca – 9 lipca br.

·         Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia br.

 

W niedługim terminie podane zostaną informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.


Projekt i realizacja: WiWi.pl