Kontakty do pracowników Urzędu Gminy oraz GOPS-u w Radominie


W związku z czasową zmianą organizacji pracy Urzędu Gminy w Radominie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podajemy służbowe numery telefonów komórkowych oraz adresy e-mailowe do poszczególnych referatów. Mamy nadzieję, że dzięki temu Państwa sprawy będą przebiegać sprawniej i wygodniej. Przypominamy o wcześniejszym kontakcie z Urzędem Gminy w sprawie załatwienia pilnych spraw. Zalecamy czasowe wstrzymanie się ze sprawami, które można odłożyć.

AKTUALNY WYKAZ

 

URZĄD GMINY

(56) 683 75 22

ug@radomin.pl

Referat Organizacyjny

Sekretarz – Ewa Drawert, 797 189 921, e.drawert@radomin.pl

Obsługa organów gminy i sekretariatu – Katarzyna Szpejankowska, 533 308 749, (56) 683 75 22,  k.szpejankowska@radomin.pl

Promocja gminy, obsługa sekretariatu – Daria Szpejenkowska,  533 308 749, (56) 683 75 22, d.szpejenkowska@radomin.pl

Informatyk, sprawy CEIDG –  Łukasz Kubacki, 535432220, it@radomin.pl

Sprawy OSP – Patrycja Żychniewicz, p.zychniewicz@radomin.pl

 

Referat Finansów

Skarbnik Gminy – Wioletta Maria Agatowska, 533 308 764, skarbnik@radomin.pl

Sprawy finansowe i dochody budżetowe Gminy – Justyna Tułodziecka, j.tulodziecka@radomin.pl

Płace, opłaty i rozliczenia-  Agnieszka Jurkiewicz, 533 308 766, a.jurkiewicz@radomin.pl

Odpady komunalne (opłaty), sprawy finansowe i VAT – Lidia Wacławska, 533 308 762, l.waclawska@radomin.pl

Sprawy finansowe i wydatki budżetowe-  Ewelina Dąbrowska, 730 012 224, e.dabrowska@radomin.pl

Wymiar podatków-  Grażyna Mierzejewska, 730 012 753, g.mierzejewska@radomin.pl

Sprawy finansowe i VAT – Patrycja Żychniewicz, p.zychniewicz@radomin.pl

 

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik Referatu – Monika Jarosz, 533 302 802, m.jarosz@radomin.pl

Sprawy  geodezji, dróg i gospodarki komunalnej- Łukasz Szyjkowski, 531 129 521, l.szyjkowski@radomin.pl

Zagospodarowanie przestrzenne –  Marta Mórawska, m.morawska@radomin.pl

Zarządzanie kryzysowe i ochrona zdrowia, wycinka drzew, rozwiązywanie problemów alkoholowych – Monika Jarosz, Łukasz Szyjkowski

Referat Rolnictwa, Obronności i Zamówień Publicznych

Kierownik Referatu – Klaudia  Lipińska-Kilińska, 533 770 537, k.lipinska@radomin.pl

Ochrona środowiska i zamówienia publiczne – Emilia Prądzyńska, 730 012 916, e.pradzynska@radomin.pl

Gospodarka komunalna (odpady) i sprawy obronności – Artur Czarnecki, 509 603 922, a.czarnecki@radomin.pl

 

Referat Oświaty

Kierownik Referatu – Agnieszka Sulińska, 730 012 745, a.sulinska@radomin.pl

Sprawy oświaty – Małgorzata Zwolińska, 730 012 586, m.zwolinska@radomin.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja ludności, dowody osobiste i USC – Krystyna Gutmańska, 533 308 742, k.gutmanska@radomin.pl

 


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMINIE

gops@radomin.pl

Świadczenia społeczne  

Tel. 535 987 784

Pomoc społeczna

Tel. 533 308 763


Projekt i realizacja: WiWi.pl