Ważna informacja dla Interesantów o opłatach


Szanowni Państwo,

w związku ze zwiększonym zagrożeniem epidemiologicznym, informujemy o koniecznych ograniczeniach w pracy Urzędu Gminy Radomin.

W celu załatwienia spraw urzędowych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, a także za pośrednictwem portalu E-PUAP www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl przy użyciu profilu zaufanego.

Ważna informacja dotycząca opłat

Płatności (np. podatki, opłaty za odpady komunalne lub za faktury) zalecamy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a w przypadku braku takiej możliwości prosimy o samodzielne wypełnienie polecenia przelewu. Poniżej podajemy dane do przelewów.

Konto podatkowe:

Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pom., Oddział Radomin, nr konta: 89 9496 0008 0040 1416 2000 0002

Opłata za odbiór odpadów komunalnych:

Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pom., Oddział Radomin, nr konta: 45 9496 0008 0040 1416 2000 0018 (tytuł: opłata za odbiór odpadów komunalnych)

Pozostałe opłaty (np. czynsz, opłaty skarbowe itp.)

Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pom., Oddział Radomin: 88 9496 0008 0040 1416 2000 0020

Wzór prawidłowego wypełnienia blankietu jest zamieszczony na drzwiach Urzędu Gminy. 


Projekt i realizacja: WiWi.pl