Oddanie do użytku drogi Szczutowo-Trąbin


Z przyjemnością informujemy, że już po około tygodniu po otrzymaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zakończyła się realizacja remontu jednej z dróg objętych wsparciem. Odbiór nastąpił 17 października 2019 r. Przedstawiciele Gminy odebrali wyremontowaną drogę od wykonawcy inwestycji, czyli Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego MAR-DAR.

Modernizacja obejmowała odcinek drogi w Szczutowie w stronę Trąbina o długości 965 m. Szerokość odcinka to 3,5 m. Utrwalenie nawierzchni polegało na podwójnym utrwaleniu nawierzchni emulsją i grysami o grubości 8-12 mm oraz 5-8 mm. Dolna warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 15 cm została wykonana z gruzu betonowego 0-63 mm. Górna warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 5 cm jest z kruszywa łamanego 0-31,5 mm.

Na tej trasie powstały: przystanek autobusowy, 3 mijanki o szerokości 7 m każda, próg zwalniający i oznakowanie pionowe oraz kilkanaście zjazdów. Droga zyskała utwardzone pobocza na całej długości, a także odtworzone rowy na długości 460 m. Przebudowana droga ma za zadanie łączyć Gminę Radomin z sąsiednią Gminą Brzuze oraz zapewnić dogodny dojazd do gospodarstw rolnych i pól.

Inwestycja kosztowała 299 747,31 zł. Po zmianie kosztów w przetargu dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do remontu tego odcinka wyniosło 179 848,00 zł.

Podczas odbioru byli obecni: Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, Przewodniczący Rady Gminy Radomin Zbigniew Fodrowski, Radny Jan Pilarski, Sołtys Grzegorz Katarzyński, inspektor nadzoru Marcin Jabłoński, przedstawiciel wykonawcy oraz pracownicy Urzędu Gminy Radomin.


Projekt i realizacja: WiWi.pl