Kolejne dofinansowanie na modernizację dróg


Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski podpisał w dniu 6 czerwca 2018 r., w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę z Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim oraz V – ce Marszałkiem Województwa Dariuszem Kurzawa na realizację zadania pn: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piórkowo”. Zmodernizowana droga w Piórkowie zapewni bezpieczny i komfortowy dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Realizacja tej inwestycji polegać będzie na położeniu nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, w obrębie geodezyjnym Piórkowo na odcinku 900 mb. o szerokości 4 m oraz o poboczu o szerokości 0,75 m.

Zakres robót obejmuje:

  • roboty pomiarowe,

  • roboty ziemne związane z usunięciem humusu,

  • wykonanie podbudowy zasadniczej,

  • wykonanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej,

  • wykonanie zjazdów do posesji,

  • oznakowanie pionowe.

W dniu 04.06.2018 r. w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę P.H.U. MAR-DAR Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo. Całkowita wartość zadania wynosi 402 821,31 zł.

Fot. Łukasz Piecyk, Szymon Zdziebło, Filip Kowalkowski, Andrzej Goiński

Projekt i realizacja: WiWi.pl