UWAGA! OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


UWAGA!

OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy w Radominie informuję, że w dniu 28 marca 2018r. (środa) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości położonych na terenie gminy Radomin.

Odpady wielkogabarytowe będą zbierane w punktach:

  1. Radomin ( na terenie Samorządowego Zakładu Budżetowego)- w godz. 08.00 – 10.00

  2. Dulsk ( parking przy Wiejskim Domu Kultury) – w godz. 08.00 – 10.00

  3. Płonne ( parking przy Plebanii) – w godz. 10.30 – 12.30

Przyjmowane będą wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych przed właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Radomin.

Rodzaje przyjmowanych odpadów komunalnych:

  1. zużytych sprzęt elektryczny i elektroniczny ( np. urządzenia zawierające freony, sprzęt AGD i RTV, zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne itp. );

  2. tekstylia ( np. ręczniki, obuwie, pierzyny, dywany itp.);

  3. odpady wielkogabarytowe ( np. stoły, krzesła, tapczany, łóżka, fotele, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.);

WAŻNE! W ramach zbiórki nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności gospodarczej,

w tym z rolnictwa, czy też z świadczonych usług na rzecz innych osób np. opakowania po środkach ochrony roślin stosowanych w gospodarstwie rolnym, worki i folie po sianokiszonkach, części i zużyte oleje z naprawy pojazdów prowadzonej na rzecz innych osób, odpady budowlane, poremontowe wytworzone przez inny podmiot.

Odpady dostarczone do punktu winny być posegregowane na poszczególne grupy.


Projekt i realizacja: WiWi.pl