• Droga Łubki - Płonne

11 listopada 2017 r. w kościele pod wezwanie św. Jakuba Apostoła w Płonnem

Tradycyjnie, jak co roku w Gminie Radomin w dniu 11 listopada odbyły się uroczyste obchody upamiętniające rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Msza Święta w intencji naszej ojczyzny odbyła się w…


XXVII Olimpiada Wiedzy Rolniczej wyłoniła zwycięzców

W dniu 9 listopada w sali Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń i Sali Miasta Golub-Dobrzyń odbyła się 27 Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Organizatorem Olimpiady jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Uczestników powitała i…


11 listopada w Zespole Szkół w Radominie

W dniu 10 listopada 2017 r. uczniowie trzecich klas gimnazjum przygotowali przedstawienie z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, Sekretarz…


Pomoc żywnościowa 2014-2020


Zaproszenie na 11 listopada 2017 r.


Informacja o Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym dla Przewodników oraz Młodzieży


Wieczór pieśni patriotycznych w Szafarni 11.11.2017 r.

W niezwykły dzień 11 listopada w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni o 17.00 odbędzie się uroczysty koncert pieśni patriotycznych. Tego wieczoru publiczność będzie mogła usłyszeć…


Harmonogram Orlik 06.11.2017 r. do 12.11.2017 r.

Gminny Koordynator Sportu przedstawia harmonogram zajęć i wydarzeń sportowych w tygodniu od 06.10.2017r. do 12.11.2017r. Wszystkie zajęcia zorganizowane na orliku odbywają się na boisku o nawierzchni trawiastej. W tym czasie…


Informacja dla organizacji pozarządowych

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad programem współpracy Gminy Radomin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z…


Informacja FOGR droga Radomin-Gaj


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl