• Droga Łubki - Płonne

Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych w Radominie w 2019 roku

Zapraszamy do składania ofert na zadanie p.n.: „Odśnieżaniu dróg gminnych na terenie Gminy Radomin w okresie roku kalendarzowego 2019”. Link do zapytania ofertowego: https://bip.radomin.pl/590,odsniezaniu-drog-gminnych-na-terenie-gminy-radomin-w-okresie-roku-kalendarzowego-2019


Życzenia Świąteczne

 


Wizyta studyjna dla przedsiębiorstw społecznych – LGD


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2019 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2019 – 2029.


Jasełka w w Szkołach w Gminie Radomin

Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkół na terenie  Gminy Radomin.


III Sesja Rady Gminy Radomin

III Sesja Rady Gminy Radomin


II Sesja Rady Gminy Radomin

II Sesja Rady Gminy Radomin


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2018 Kasa informuje, że jak co roku – w zdecydowanej większości przypadków – rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę. Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i przekaże w terminie do dnia…


100 – lecie

Najstarsza mieszkanka Gminy Radomin obchodzi swoje 100 – letnie urodziny równolegle z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Kazimiera Słowik urodziła się w 1918 roku w Radominie. W czasach młodości mieszkała między…


Złote Gody

W dniu 30 listopada 2018 roku w gminie Radomin obchodzono uroczystość wręczenia medali przyznawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za ,,Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Złoty Jubileusz małżeństwa świętowali Państwo Urszula i Jerzy…


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl