• Droga Łubki - Płonne

Przebudowa drogi gminnej – Umowa

W dniu 28 marca 2019 r. Wójt Gminy Radomin – Piotr Aleksander Wolski podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110309C w…


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych. Podczas konsultacji będzie można uzyskać…


KONTROLA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW

KONTROLA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radomin oraz art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i…


Kiermasz Wielkanocny


Poznaj Mój Talent 2 Zapraszamy


Światowy Dzień Zdrowia


Program usuwania i utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Radomin.

Azbest obdarzony tak cennymi cechami jak miękkość, giętkość, odporność na ogień, postrzegany był w czasach starożytnych jako jedwab tajemniczego świata minerałów. Nadawano mu wiele nazw, znany był jako kamień bawełniany,…


TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu…


Zaproszenie na spektakl


Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale…


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl