Zamówienia publiczne

Budowa baz edukacyjnych w miejscowości Płonne oraz Dulsk – przetarg nieograniczony

Przedmiotem niniejszego postępowania jest budowa baz edukacyjnych położonych na działce nr 46/1 w obrębie geodezyjnym 0009 Płonne oraz na działce nr 122 w obrębie geodezyjnym 0002 Dulsk. Szczegóły w linku: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-92f50f8f-cd43-11ed-9355-06954b8c6cb9

WIĘCEJ

Przetarg pt. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piórkowo”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu 

WIĘCEJ

Przetarg pt.” Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110322C, 110323C oraz 110337C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład – edycja II”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu 

WIĘCEJ

Przetarg pt. „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych nr 110323C, 110324C, 110326C, 110331C, 110342C oraz 110345C na terenie Gminy Radomin: Polski Ład – edycja II”

Postępowanie jest udostępnione na stronie ezamowienia.gov.pl, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu 

WIĘCEJ

Przetarg pt.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin” – etap I

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu 

WIĘCEJ

Przetarg pt.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin”

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Przetarg pt.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin”

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Przetarg pt.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej w miejscowości Radomin”

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Przetarg pt.: Dokończenie zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne – etap I budowa garażu”

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Przetarg pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110350C w miejscowości Piórkowo”

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami:   Link do przetargu  

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl