Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu


W dniu 4 października 2023 roku Gmina Radomin podpisała umowę ze Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
Gmina udzieliła Szpitalowi dotacji celowej w wysokości 1️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣ zł z przeznaczeniem na zakup dwóch aparatów holter ciśnieniowy z przeznaczeniem dla Oddziału Pediatrycznego i Oddziału Kardiologicznego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu.
Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowała Pani Sylwia Kulewska – Prezes Zarządu, Gminę Radomin Pan Piotr Wolski – Wójt Gminy Radomin oraz Pani Anna Gutkowska – Skarbnik Gminy Radomin.

Projekt i realizacja: WiWi.pl