Sprzęt i wyposażenie dla Kół Gospodyń Wiejskich


18 lipca br. odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Radomin zakupionego ze środków  Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  W ramach dofinansowania sprzęt oraz wyposażenie otrzymały: Koło Gospodyń Wiejskich w Radominie, Koło Gospodyń Wiejskich w Łubkach oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Modrzewiowe” w Płonnem. W uroczystym podpisaniu umów na przekazanie sprzętu  wzięli udział Poseł na Sejm RP Pan Mariusz Kałużny, Wójt Gminy Radomin Pan Piotr Wolski wraz z przedstawicielami Urzędu, Skarbnik Gminy Pani Anna Gutkowska, Radny Gminy Radomin Pan Bartłomiej Rutkowski, Pani Anita Osińska  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Modrzewiowe”, Pani Katarzyna Lewicka Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Łubkach oraz Pani Hanna Szwaracka Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Radominie.

W ramach otrzymanego dofinansowania Gmina Radomin dokonała zakupu garnków, warnika, dzbanków, waz do zup oraz stołów cateringowych z krzesłami o łącznej wartości 9 673, 24 zł.


Projekt i realizacja: WiWi.pl