Od lipca można składać nowe wnioski o zasiłki i świadczenia do GOPS-u


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start 300+ na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać:

– w wersji elektronicznej – od dnia 1 lipca 2020 r.

– w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej. Obecne świadczenie wychowawcze 500+ przyznane zostało do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, że w roku 2020 nie należy składać wniosków o niniejsze świadczenie z wyjątkiem wniosków na nowo narodzone dzieci.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radominie pod numerem tel. 56 683 75 22 lub osobiście. Druki wniosków do pobrania w siedzibie GOPS Radomin od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.


Projekt i realizacja: WiWi.pl