Wójt Gminy Radomin otrzymał absolutorium


22 czerwca podczas sesji Rady Gminy Wójt Gminy Radomin otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium. Radni byli jednomyślni co do wykonania budżetu przez Wójta. 

Na sesji został przedstawiony raport o stanie gminy, nad którym odbyła się debata z udziałem radnych i mieszkańców. Radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu wójtowi wotum zaufania. Kolejnym punktem sesji było udzielenie absolutorium. Obecni na sesji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o mieniu komunalnym oraz o stanowisku komisji rewizyjnej. Rada gminy poprzez głosowanie wyraziła opinię o gospodarce finansami prowadzonej przez wójta. Wszyscy radni, czyli 15 osób, zagłosowali za udzieleniem Piotrowi Wolskiemu absolutorium.

– Chciałbym podziękować radnym, sołtysom i mieszkańcom gminy za współpracę. Nadal będziemy starać się o taki rozwój gminy, jakiego oczekują mieszkańcy. Składam również podziękowania wszystkim pracownikom samorządowym, którzy razem ze mną pracują dla dobra gminy i dbają o terminowe wykonywanie zadań – komentuje Wójt Piotr Wolski. – Jednogłośne udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium jeszcze bardziej motywuje mnie do wytężonej pracy na rzecz równomiernego rozwoju gminy Radomin.Projekt i realizacja: WiWi.pl