Wydłużenie terminu wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej oraz zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowiaProjekt i realizacja: WiWi.pl