Ustawa prądowa – Dofinansowanie wzrostu kosztów energii w drugim półroczu 2019


Dotyczy: średnie i duże przedsiębiorstwa

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w dniu 30 czerwca br. upływa termin na składanie wniosków o dofinansowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej za II półrocze 2019r. (dla średnich i dużych przedsiębiorstw)

 

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie średnim i dużym przedsiębiorstwom (narzędzie pomocne do ustalenia statusu dostępne jest pod adresem https://kwalifikator.een.org.pl/ ).

 

Zarządca Rozliczeń S.A. uruchomił, pod  adresem https://deminimis.zrsa.pl , portal umożliwiający uprawnionym podmiotom składanie wniosków o dofinansowanie.

 

Dofinansowanie oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania (15,00 zł/MWh) i wolumenu energii elektrycznej zakupionej i zużytej w okresie od 1.07.2019r. do 31.12.2019r.

 

Instrukcja wypełniania wniosków dostępna pod adresem https://www.zrsa.pl/wnioskodawca/.

 

 

Dofinansowanie wypłacane jest w formie pomocy de minimis .


Projekt i realizacja: WiWi.pl