Posiłek w szkole i w domu


Zgodnie z umową zawartą w dniu 27.06.2019 r pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Radomin otrzymaliśmy wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w wysokości 64.000,00 zł. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 80.000,00 zł. Pozostałą kwotę 16.000,00 zł stanowi wkład własny Gminy Radomin.

Pozyskane środki przeznaczono na doposażenie i poprawę standardów obecnie funkcjonującej kuchni i stołówki w Zespole Szkół w Radominie – Filii w Dulsku. Zakupiono niezbędne wyposażenie i sprzęt AGD: naczynia, garnki, urządzenia elektryczne, stoły i krzesła. Część środków przeznaczono także na usługi elektryczne, hydrauliczno-kanalizacyjne czy malarskie.

Realizacja programu znacznie poprawiła jakość przygotowywania i spożywania posiłków.


Projekt i realizacja: WiWi.pl