Informacja SZB o dopłatach do usług wod-kan


Samorządowy Zakład Budżetowy w Radominie informuje, że w dniu

19 grudnia 2019r. Rada Gminy Radomin uchwałą Nr XII/103/19 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryf dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych zatwierdziła niżej podane dopłaty.

W związku z powyższym dopłaty obowiązują od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

.

Okres

Rodzaje cen i taryf

Cena netto za 1m3

Decyzja Dyrektora Wody Polskie

Dopłata Gminy do 1 m3

Cena dla odbiorcy po uwzględnieniu dopłaty za 1 m3

01.01.2020 – 31.12.2020

– ścieki kanalizacja grawitacyjna

– ścieki kanalizacja ciśnieniowa

– 7,82 zł/ 1 m3

– 7,13 zł / 1 m3

1,10 zł/ 1 m3

– 1,00 zł/ 1 m3

6,72 zł/ 1m3

– 6,13 zł/1m3

Kierownik

/-/ Mariola Milarska


Projekt i realizacja: WiWi.pl