Kolejna umowa na FOGR podpisana


W dniu 27 czerwca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego  w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie przez Gminę Radomin umowy na dofinansowanie zadania na modernizację dróg gminnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W imieniu Gminy Radomin umowę podpisał Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wioletty Agatowskiej natomiast Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego reprezentowali Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Piotr Całbecki, Wicemarszałek – Dariusz Kurzawa oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji – Wiesław Czarnecki.

Umowa została podpisana na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją                   i grysami do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym Wilczewo oraz Kamionka”. Wartość całkowita inwestycji wyniesie 293 442,46 zł natomiast kwota dofinansowania 42 300,00 zł. W ramach niniejszego zadania zostaną wykonane następujące prace:

– roboty przygotowawcze i ziemne,

– roboty przygotowawcze – poszerzenia,

– roboty nawierzchniowe – podbudowa,

– nawierzchnia z emulsji asfaltowej z grysem kamiennym,

– pobocza,

– 17 szt. zjazdów,

– roboty wykończeniowe.

Termin zakończenia realizacji zadania przez Gminę Radomin to 30 sierpnia 2019 r. Przebudowa drogi Wilczewo – Sokołowo Gmina Radomin została podzielona na II etapy.  W 2018 r. rozpoczęto od przebudowy drogi na długości 999 m natomiast w tym roku w okresie letnim rozpoczną się prace II etapu przebudowy drogi o długości 990 m  z połączeniem nawierzchni asfaltowej do granicy Gminy Radomin łączącej się z Gminą Golub – Dobrzyń.

Przebudowa drogi poprawi poziom rozwoju infrastruktury technicznej oraz dojazd mieszkańców Gminy Radomin i Gminy Brzuze do Golubia – Dobrzynia. W poprzednich latach Gmina dokonała przebudowy drogi Dobre – Piórkowo dzięki temu został odnowiony stary średniowieczny trakt tzw. Szlak Królewski.

Z 1323 r. pochodzi wiadomość, że przez Radomin i Golub prowadził stary średniowieczny trakt z Rypina do Torunia

„Chciałbym jechać do Radomina za Wami, ale nie można”, pisał Fryderyk Chopin do kolegi Jana Białobłockiego, gdy nie zastał przyjaciela w Sokołowie tuż przed swoim powrotem do Warszawy.

 

Żródło" Urząd MarszałkowskiŹródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Projekt i realizacja: WiWi.pl