Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk


W dniu 5 listopada br. nastąpił odbiór zakończonej kolejnej inwestycji na terenie gminy Radomin pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk”.

Droga została wykonana z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm. Przebudowano odcinek dróg o łącznej długości 235 mb, szerokość 4 i 5 m utwardzono również pobocza po obu stronach. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Dulsk finansowana jest w całości z budżetu Gminy Radomin, całkowity koszt inwestycji wyniósł 216 789,59 zł.

Projekt i realizacja: WiWi.pl