11 listopada Obchody


Tradycyjnie, jak co roku w Gminie Radomin w dniu 11 listopada odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Msza Święta w intencji naszej ojczyzny odbyła się w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Radominie, celebrował ją proboszcz parafii ksiądz Andrzej Majewski. W uroczystościach wzięli udział: Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski, Sekretarz Gminy Radomin- Ewa Drawert, Skarbnik Gminy Radomin- Wioletta Agatowska, pracownicy Urzędu Gminy, Radni i Sołtysi Gminy Radomin, Dyrektor Zespołu Szkół w Radominie – Zenobia Orzechowska,V-ce Dyrektor Zespołu Szkół w Radominie – Alicja Żebrowska, p.o. Kierownika Szkoły Podstawowej w Radominie z filią w Dulsku – Małgorzata Pacholska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem – Małgorzata Marcinkowska wraz z nauczycielami oraz mieszkańcy naszego regionu.

Uroczystości uświetniły również poczty sztandarowe szkół w Radominie i Płonnem, a także poczty sztandarowe OSP Dulsk, Radomin oraz Szafarni. Po mszy świętej odbyła się prelekcja historyczna którą przygotował dr Zbigniew Modrzyński oraz występ uczniów Szkół w Radominie.

Po zakończeniu występu przenieśliśmy się przed naszą świątynie aby obejrzeć taniec z flagami. Z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości został posadzony dąb oraz odsłonięta tablica upamiętniająca ten ważny dzień.

Po występach złożono kwiaty pod tablicą w Dulsku „ Poległym w obronie ojczyzny w latach 1918 – 1920”

O godzinie 17 w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbył się koncert okolicznościowy połączony z prezentacją portretu Generała Zygmunta Piaseckiego.

Projekt i realizacja: WiWi.pl