Historionauci w Warszawie


Historionauci w Warszawie

Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem w nowym roku szkolnym przystąpiła do nowego Programu Centrum Edukacji Obywatelskiej – Historionauci. To nowy program edukacji historycznej organizowany przy współpracy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i ochrony zbirów dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach programu uczniowie szukają śladów przeszłości w wybranych placówkach muzealnych, zarówno narodowych jak i regionalnych. W ramach swoich działań opowiadają historię odzyskania niepodległości za pomocą wybranych eksponatów: obrazów, grafik, dokumentów, fotografii, przedmiotów codziennego użytku. W dniach 4-5 października nauczyciel Dawid Stachowski wraz z uczniem klasy VIII Hubertem Ludwikowskim uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym dla szkół z całej Polski w Warszawie. W warsztatach uczestniczyło 25 uczniów z nauczycielami. Zajęcia odbywały się w Muzeum Warszawskiej Pragi i Muzeum Warszawy. Tematyka zajęć dotyczyła różnych dróg do niepodległości, zajęć na ekspozycji, pracy nad projektem a także wykorzystywaniu nowych technologii do pokazania obiektu muzealnego. Szkoła przystąpiła do realizacji wyznaczonych przez siebie celów i szukania śladów przeszłości w swej małej lokalnej ojczyźnie.

Projekt i realizacja: WiWi.pl