Przebudowa drogi gminnej nr 110314 C Łubki – Jakubkowo Etap II


Droga została wykonana z warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC8S o grubości 3 cm. Przebudowany odcinek drogi ma długość 735 mb, szerokość 5 m, utwardzono również pobocza po obu stronach na szerokości 75 cm. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna.

Przebudowa tej drogi jest finansowana w całości z budżetu Gminy Radomin, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 303 535,96 zł.

Projekt i realizacja: WiWi.pl