Dożywianie w szkole


Dożywianie w szkole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie informuje, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, których dochód nie przekracza 771,00 zł na osobę w rodzinie mogą ubiegać się o przyznanie bezpłatnych posiłków w szkole dla dzieci od września 2018 r. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową rodziny należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej do 15 sierpnia 2018 r. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto za miesiąc lipiec,

  • decyzja lub odcinek od renty/emerytury,

  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo lub nakaz podatkowy na 2018 r.,

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o formie opodatkowania działalności z urzędu skarbowego oraz zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

    Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie informuje, że od 1 października 2018 r. obowiązywać będą nowe kryteria dochodowe, które wyniesie 792,00 zł na osobę w rodzinie.

 

 


Projekt i realizacja: WiWi.pl