Zawody Sportowo – Pożarnicze


Pierwszego lipca na boisku sportowym w Płonnem odbyły się zawody sortowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Radomin. Zawody zostały zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną Płonne w Partnerstwie z Gminą Radomin, OG ZOSP RP w Radominie, KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu oraz szkołą podstawową im. Dziewanowskich w Płonnem. Zawody współfinansowane były ze środków Gminy Radomin Oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Płonne Komisję sędziowską której przewodził mł. bryg Karol Cachnij wyznaczył rozkazem Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyni Obsługę techniczną zawodów stanowili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Płonne Przed rozpoczęciem zawodów Medalem im. Bolesława Chomicza został odznaczony dh. Tadeusz Brodowski członek Ochotniczej Straży Pożarnej Płonne W wyniku sportowej rywalizacji miejsca w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco.

Dziewczynki wg. reg. CTiF

I miejsce OSP Płonne

Chłopcy wg. reg. CTiF

I miejsce OSP Płonne

II miejsce OSP Radomin

Kobiety grupa ,,C,,

I miejsce OSP Radomin

Mężczyźni grupa ,,A,,

I miejsce OSP Płonne

II miejsce OSP Radomin

III miejsce OSP Dulsk

IV miejsce OSP Rętwiny

V miejsce OSP Łubki

Odbyła się również dodatkowa konkurencja w postaci wykonania zadania bojowego bez regulaminu o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Zwycięstwo OSP Płonne

Projekt i realizacja: WiWi.pl