Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy Radomin


Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy Radomin

Dnia 20 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Radomin dla zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy Radomin”. Wniosek został złożony w ramach konkursu dotyczącego efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem inwestycji był montaż 29 instalacji fotowoltaicznych oraz kolektora słonecznego na terenie gminy Radomin. Projekt obejmował zadania, które przyczyniły się do ochrony powietrza, poziomu energetyczności budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Działania zrealizowane w projekcie korzystnie wpłyną na poprawę efektywności i ochronę powietrza w regionie. Realizacja projektu była niezbędnym czynnikiem wpływającym na poprawę warunków ekologicznych, ekonomicznych oraz na atrakcyjność obszaru i świadomość społeczną. Głównym celem projektu było zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełożyć się ma na poprawę warunków życia mieszkańców, spowodować poprawę wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, a co w dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na jej rozwój. W ramach prac przygotowawczych wykonane zostały opracowania: 1) dokumentacja projektowa, 2) dokumentacja kosztorysowa, 3) studium wykonalności. Zakres prac obejmował realizację następujących działań: a) wykonanie instalacji fotowoltaicznej: 1) montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją mocującą; 2) linie kablowe prądu stałego i zmiennego; 3) rozdzielnie prądu stałego i zmiennego; 4) przebudowę rozdzielni głównej niskiego napięcia. b) kolektory słoneczne: 1) montaż instalacji solarnej; 2) montaż paneli solarnych na dachu; 3) docieplenie rurociągów instalacji solarnej. Montaż 29 systemów fotowoltaicznych (28 szt. budynki mieszkalne, 1 szt. budynek użyteczności publicznej) pozwoli na pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy użyciu technologii krzemowej polikrystalicznej. Montaż 1 instalacji kolektorów słonecznych na budynku użyteczności publicznej będzie urządzeniem niezbędnym do absorpcji promieniowania słonecznego i wykorzystania jego energii do podgrzewania nośnika ciepła. Uzyskana w ten sposób energia cieplna gromadzona będzie w zasobnikach, w następstwie czego będzie stosowana do podgrzewania wody.

29 marca 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą inwestycji PANEL – METAL Sp. z o.o. z siedzibą w Białkowie.

28 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Radomin – Piotr Wolski podpisał umowę na realizację inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.


Projekt i realizacja: WiWi.pl