Informacja !!!


Informacja !!!

Zgłaszanie szkód w związku długotrwałą suszą w 2018 roku

 

Wójt Gminy Radomin informuje, że w związku z otrzymanym w dniu  12.06.2018 r. wezwaniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego do pilnego przedstawienia ilości gospodarstw dotkniętych zjawiskiem suszy w Gminie Radomin oraz oszacowania skali tego problemy na terenie naszej gminy, do dnia 20.06.2018 r. (do godziny 15:30) przyjmowane będą w siedzibie Urzędu wnioski o powołanie komisji szacującej straty rolnicze w poszczególnych gospodarstwach.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Radomin, w pokoju nr 14.

Wójt Gminy Radomin

(-) inż. Piotr Wolski


Projekt i realizacja: WiWi.pl