73 rocznica Wyzwolenia Radomina i okolic spod okupacji Niemiec


73 rocznica Wyzwolenia Radomina i okolic spod okupacji Niemiec

Dnia 22 stycznia br. w Gminie Radomin obchodzono 73 rocznicę wyzwolenia przez Armię Czerwoną Radomina i okolic spod okupacji Niemiec. Z tej okazji odbyło się uroczyste złożenie wieńców i zniczy przez delegacje przy pomniku poległych 95 żołnierzy Armii Radzieckiej na cmentarzu parafialnym w Radominie. Na początku uroczystości przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Gminy Radomin Janusz Wiwatowski. W uroczystościach udział wziął V-ce konsul Federacji Rosyjskiej który w imieniu konsula generalnego podziękował za zaproszenie oraz liczne przybycie wszystkim zgromadzonym.

Przewodniczący Komisji Oświaty Zbigniew Fodrowski przedstawił rys historyczny wyzwolenia Radomina.

Wśród przybyłych gości obecni byli: Piotr Wolski- Wójt Gminy Radomin, Ewa Drawert- Sekretarz Gminy Radomin, Wioletta Agatowska- Skarbnik Gminy Radomin, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek podległych, a także harcerze: z 33 Drużyny Harcerskiej „Tropiciele” z Radomina.

Projekt i realizacja: WiWi.pl