Odśnieżanie dróg w 2018 r.- informacja dla mieszkańców


Z dniem 01.01.2018 r. Wójt Gminy Radomin informuje, że za szczegóły dotyczące utrzymania dróg w sezonie 2018 i bieżącego odśnieżania w poszczególnych sołectwach odpowiedzialni są sołtysi. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia br. funduszu sołeckiego Gmina Radomin przeznaczyła m. in. na utrzymanie dróg kwotę 282 922,64 zł. Tym samym prosi się Mieszkańców Gminy Radomin o kontaktowanie się w sprawach odśnieżania z sołtysami.

Wójt Gminy Radomin

/-/ inż. Piotr Wolski


Projekt i realizacja: WiWi.pl