Nikodem Stasiak uczeń V klasy Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem w czołówce mistrzów pięknej mowy


Nikodem Stasiak w czołówce mistrzów pięknej mowy.

W dniach od 23-26.11.2017 r. w Legnicy odbył się 33 Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy dzieci szkół podstawowych. Jednym z przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego był Nikodem Stasiak uczeń klasy V Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem. Nikodem zaprezentował tekst napisany przez swoją mamę Magdalenę Chmielewską (lokalną poetkę) pt.”Janka Chmielewskiego wspominanie”.

Uczeń zajął VIII miejsce i znalazł się w dziesiątce najlepszych osób z Polski w pięknej mowie. Nikodem również otrzymał nagrodę specjalną-”Nagrodę prezesa PTTK w Legnicy”. Opiekunem Nikodema jest nauczyciel języka polskiego pan Dawid Stachowski.

Projekt i realizacja: WiWi.pl