Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Golubiu – Dobrzyniu


Komunikat

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

2017/2018

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i możliwością wystąpienia  ekstremalnych warunków pogodowych, których skutki mogą negatywnie oddziaływać na stan techniczny obiektów budowlanych

przypominam właścicielom i zarządcom 

budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia przed okresem zimowym okresowej kontroli w terminie do 30 listopada zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).  Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Golubiu – Dobrzyniu


Projekt i realizacja: WiWi.pl