XII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO


XII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

W sobotę 18.11.2017 r. w Gimnazjum im. Ignacego Działyńskiego w Golubiu-Dobrzyniu odbył się XII Przegląd Twórczości ks. J. Twardowskiego. Celem przeglądu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży twórczości autora słynnego,, Śpieszmy się kochać ludzi…” Honorowy patronat nad przeglądem, po raz dwunasty objęli: burmistrz miasta Golubia-Dobrzynia p. Mariusz Piątkowski i proboszcz parafii Dobrzyń n/Drwęcą ks. kan. Jarosław Kulesza. Urząd Miasta, był głównym sponsorem przeglądu, a nagrody książkowe przekazał także dyrektor Wydziału Katechetycznego w Płocku ks. Marek Wilczewski. Pomocą i wsparciem służył dyrektor gimnazjum p. Adam Kałużny. Przewodniczącym jury był ks. Kan Jarosław Kulesza proboszcz parafii Dobrzyń nad Drwęcą, a poza nim w jury zasiedli również: p. Mariola Milarska- Sekretarz Miasta Golubia-Dobrzynia i p. Iwona Sipak – Kierownik Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty i p. Adam Kałużny dyrektor gimnazjum. Przegląd obejmował cztery kategorie: Przedszkola, Szkoły Podstawowe – kl. I-III, Szkoły Podstawowe – kl. IV-VII i Gimnazja. Do konkursu zgłosiło się 27 uczestników.

Jury po długich i burzliwych obradach przyznało nagrody w czterech kategoriach wiekowych. Wśród klas IV-VI zwyciężyła Maria Gwarek ze Szkoły Podstawowej w Płonnem kl. V, wyróżnienie otrzymała Zofia Jasińska z S.P. w Płonnem, kl. V. Opiekunem dziewczynek jest pan Dawid Stachowski.

Projekt i realizacja: WiWi.pl