Ogłoszenie o naborze wniosków


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3/2017

Termin składania wniosków: 17.08.2017 – 31.08.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, Biuro czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 10:00-18:00, w środy i piątki w godz. 08:00-16:00. Wnioski należy składać bezpośrednio,
tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu
i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia w wysokości 50 000,00zł

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej –
w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 26,00 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 500.000,00zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” oraz na stronie internetowej:

  • www.lgddolinadrwecy.org.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń. Pytania należy kierować na adres email: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub telefonicznie: 56 682 03 53

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 4/2017

Termin składania wniosków: 17.08.2017 – 31.08.2017r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, Biuro czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 10:00-18:00, w środy i piątki w godz. 08:00-16:00. Wnioski należy składać bezpośrednio,
tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu
i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej –
w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 28,00 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 800.000,00zł

Intensywność pomocy: nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” oraz na stronie internetowej:

  • www.lgddolinadrwecy.org.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń. Pytania należy kierować na adres email: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub telefonicznie: 56 682 03 53


Projekt i realizacja: WiWi.pl