• Droga Łubki - Płonne

Informacja FOGR droga Radomin-Gaj


Harmonogram Orlik 30.10.2017 r. – 05.11.2017 r.

Gminny Koordynator Sportu przedstawia harmonogram zajęć i wydarzeń sportowych w tygodniu od 30.10.2017r. do 05.11.2017r. Wszystkie zajęcia zorganizowane na orliku odbywają się na boisku o nawierzchni trawiastej. W tym czasie…


Zaproszenie na koncert

Najpiękniejsze pieśni i ballady Bułata Okudżawy 4.11.2017 W sobotę 4 listopada o godzinie 14.30 oraz 17.00 w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni odbędą się dwa niezwykłe koncerty pełne najpiękniejszych pieśni i…


Bezpłatne szkolenie BHP dla pracodawców


XXII Konferencja Historyczna „Z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej”

23 października w hali sportowej w Skrwilnie odbyła się XXII Konferencja Historyczna. Pomysłodawcą cyklu spotkań, prezentujących historię gmin jest Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Przedstawicielami Gminy Radomin byli Przewodniczący Rady Gminy…


Oferta realizacji zadania publicznego

  Działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. Z 2016 r. poz. 1817 z…


Harmonogram Orlik 23-29.10.2017 r.

Gminny Koordynator Sportu przedstawia harmonogram zajęć i wydarzeń sportowych w tygodniu od 23.10.2017r. do 29.10.2017r. Wszystkie zajęcia zorganizowane na orliku odbywają się na boisku o nawierzchni trawiastej. W tym czasie…


Zaproszenie na bezpłatne badanie słuchu.


Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 13 października w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni gościli dyrektorzy , nauczyciele oraz pracownicy oświaty z gminy Radomin. Uroczystemu wręczeniu nagród przewodniczył wójt gminy Radomin…


Terminy spotkań informacyjnych dla mieszkańców w miesiącu październiku.


Wirtualny spacer
Projekt i realizacja: WiWi.pl