Zamówienia publiczne

Przetarg pt.: Dokończenie zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową garażu w miejscowości Płonne – etap I budowa garażu”

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Przetarg pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110350C w miejscowości Piórkowo”

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami:   Link do przetargu  

WIĘCEJ

Przetarg pt. „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110311C i 110312C na terenie Gminy Radomin”

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami:   Link do przetargu

WIĘCEJ

Przetarg pt. „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110320C, 110321C na terenie Gminy Radomin”

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami:   Link do przetargu

WIĘCEJ

Przetarg pt. „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg gminnych numer 110329C, 110330C, 110332C na terenie Gminy Radomin”

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami:   Link do przetargu

WIĘCEJ

Przebudowa drogi gminnej nr 110334C w miejscowości Szafarnia-Pólka

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Przetarg na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin”

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Radomin” https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/52016608-659c-4ec8-b5ed-50cd6f1e5bdf

WIĘCEJ

Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radomin

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Przebudowa drogi gminnej nr 110320C w miejscowości Płonne

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Przebudowa drogi gminnej nr 110322C w miejscowości Rętwiny i Radomin

Postępowanie jest udostępnione na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/, poniżej link z dostępem do dokumentacji wraz załącznikami: Link do przetargu

WIĘCEJ

Projekt i realizacja: WiWi.pl