Informacja o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas określony


WÓJT GMINY RADOMIN

Radomin 1a, 87-404 Radomin

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas określony.

1. Przedmiot najmu: lokal użytkowy wraz z łazienką, wchodzący w skład mienia komunalnego Gminy Radomin, znajdujący się w budynku nr 1, położonym w miejscowości Radomin, działka nr 176/1, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi Księgę Wieczystą KW TO1G/00011365/4.

Wykaz zawierający szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przeznaczonego do oddania w najem został wywieszony w dniu 05.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu: www.bip.radomin.pl

Radomin, dnia 05.03.2018 r.


Projekt i realizacja: WiWi.pl