Rozpoczęcie lub zakończenie działalności gospodarczej, krótki informator.


 

Na stronie www.podatki.gov.pl zostały udostępnione informatory dla przedsiębiorców:

  • – planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • – planujących likwidację działalności gospodarczej.

 

Materiał został przygotowany w oparciu o najczęściej zadawane pytania pracownikom urzędów skarbowych w zakresie obowiązków, jakie przedsiębiorca musi dopełnić przy rozpoczęciu i likwidacji działalności gospodarczej.

Link do opublikowanych Informatorów:  https://www.podatki.gov.pl/dzialalnoscgospodarcza/


Projekt i realizacja: WiWi.pl