Nowy Obwód Głosowania w Gminie Radomin


Informujemy, że postanowieniem nr 10/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Radomin na stałe obwody głosowania na terenie Gminy Radomin utworzony został 1 nowy obwód głosowania i tym samym nowa siedziba obwodowej komisji wyborczej. Podział na obwody głosowania jest stały i obowiązuje we wszystkich wyborach i referendach, do których zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu wyborczego, czyli w wyborach Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach samorządowych i referendach.

 

Dotychczas w naszej gminie było 6 stałych obwodów głosowania. Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego teraz funkcjonuje 7 takich obwodów, a nowa komisja zlokalizowana jest w Łubkach. Nowopowstała obwodowa komisja wyborcza wraz  z granicami obwodu głosowania:

  • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Łubkach, Łubki 5, obejmująca miejscowości: Jakubkowo, Łubki, Szczutowo 

 

Oznacza to, że mieszkańcy miejscowości objętych zmianami głosować będą w nowo utworzonej obwodowej komisji wyborczej, zamiast w dotychczasowej:

  • mieszkańcy miejscowości Jakubkowo, Łubki, Szczutowo – głosują w Łubkach zamiast w Płonnem.

 

W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I.


Projekt i realizacja: WiWi.pl