Przypominamy o obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych


Przypominamy o obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

 • – Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej.
 • – Obowiązek dotyczy m.in. spółek prawa handlowego, fundacji lub stowarzyszeń podlegających wpisowi do KRS.
 • – Za niedopełnienie obowiązku grozi kara pieniężna.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR zobowiązane są:

 1. 1. spółki jawne;
 2. 2. spółki komandytowe;
 3. 3. spółki komandytowo-akcyjne;
 4. 4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. 5. proste spółki akcyjne;
 6. 6. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych;
 7. 7. trusty, o których mowa w art. 58 pkt 6 ustawy;
 8. 8. spółki partnerskie;
 9. 9. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 10. 10. spółki europejskie;
 11. 11. spółdzielnie;
 12. 12. spółdzielnie europejskie;
 13. 13. stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS;
 14. 14. fundacje.

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://crbr.podatki.gov.pl/.

W przypadku spółek wpisanych do KRS po 13 października 2019 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. W przypadku spółek wpisanych do KRS po 10 listopada 2022 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpisu tych spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 14 dni od ich zmiany.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i stosownych terminach, a także funkcjonowaniu CRBR są dostępne na stronie:

 https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.

Podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji do CRBR w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 mln zł.

Projekt i realizacja: WiWi.pl