Uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Piórkowo


W Gminie Radomin zakończona została inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piórkowo w km od 0+000 do 0+993”. Odbiór drogi odbył się w dniu 29 maja 2023 r. Gościem szczególnym była Pani Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Pełnomocnik Rządu do Spraw Lokalnych Anna Gembicka. Zadanie finansowane było w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 422 096,64 zł, natomiast dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 55% całkowitej wartości, co daje kwotę 232 153,00 zł.

Przebudowa obejmowała odcinek drogi o długości 993mb o szerokości 3,5m + obustronne pobocza o szerokości 0,75m jak również zjazdy do przyległych posesji. Nawierzchnia została wykonana w technologii – podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją z grysami. Zamontowano znaki oraz próg zwalniający na wysokości placu zabaw w miejscowości Piórkowo. Wykonawcą inwestycji był MAR-DAR Marian Tompalski.

Uroczyste przecięcie wstęgi poprzedzone było spotkaniem z Panią Wiceminister Anną Gembicką, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Radominie. Na spotkaniu Wójt Gminy Radomin przedstawił informację o otwieranej drodze oraz innych inwestycjach realizowanych w ramach programu Polski Ład w 2023 roku i latach kolejnych.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

– Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Pełnomocnik Rządu do Spraw Lokalnych Pani Anna Gembicka,

-Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pani Danuta Malecka,

-Wójt Gminy Radomin Pan Piotr Wolski,

-Skarbnik Gminy Radomin Pani Anna Gutkowska,

-Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Marcin Jabłoński,

-Właściciel firmy MAR-DAR Pan Marian Tompalski,

-Przewodniczący Rady Gminy Radomin Pan Zbigniew Fodrowski,

-Radny Gminy Radomin Pan Michał Silkowski,

-Sołtys wsi Piórkowo Pan Jerzy Silkowski.

W otwarciu inwestycji udział wzięli:

– Z-ca Wójta Gminy Radomin Pan Sławomir Rożek,

– Sekretarz Gminy Radomin Pani Ewa Drawert,

– Pracownicy Urzędu,

-Radni, Sołtysi oraz mieszkańcy.


Projekt i realizacja: WiWi.pl