SOŁECTWO DULSK JUŻ NIEDŁUGO Z NOWĄ DROGĄ !


W ubiegłym miesiącu rozpoczęliśmy modernizację drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 472/3 w miejscowości Dulsk. Na ten moment przebudowa drogi dobiega końca, a my zaczynamy przebudowę następnej. Droga zlokalizowana jest na działce nr 202 w miejscowości Dulsk (droga za cmentarzem parafialnym), posiada ona skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2127C Golub-Dobrzyń – Dulsk – Radomin. Dotychczas droga posiadała nawierzchnię gruntową. Projektowany odcinek drogi o długości 1506 mb posiada 7 łuków kołowych, złomy trasy w ilości 9 sztuk oraz pobocza gruntowe bez rowów.

W ramach przebudowy zostanie wykonana warstwa odsączająca z piasku oraz podbudowa. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z podwójnej warstwy betonu asfaltowego o szerokości jezdni 4m, pobocza zostaną umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie po 0,75m po obu stronach drogi. Wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno wykona również zjazdy na przyległe grunty w ilości 19 sztuk oraz oznakowanie pionowe.


Projekt i realizacja: WiWi.pl