To nie koniec naszych Inwestycji !


Startujemy z następną przebudową drogi gminnej, która zlokalizowana jest na działce nr 47/2 w miejscowości Wilczewko. Długość drogi objętej przebudową wynosi 768 mb. W ramach przebudowy nawierzchnia drogi zostanie podwójnie utrwalona emulsją i grysami o szerokości 4m. Wykonawca, którym jest MAR-DAR Marian Tompalski, wykona pobocza po obu stronach drogi po 0,75 m oraz zjazdy na przyległe grunty w ilości 20szt.Projekt i realizacja: WiWi.pl