Czas na przebudowę drogi gminnej Bocheniec-Gaj (tzw. Kitka)


Prace przy przebudowie drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 124/2 obręb Bocheniec i działce nr 89 obręb Gaj ruszyły. Dotychczas droga posiadała nawierzchnię gruntową. Zgodnie z umową zawartą z firmą MAR-DAR Marian Tompalski przebudowany zostanie odcinek 760 mb. Firma wykona podbudowę w dwóch warstwach 15 cm + 5 cm, nawierzchnie drogi podwójnie utrwali emulsją i grysami na szerokości 4m, zjazdy w ilości 16 sztuk oraz pobocza po obu stronach drogi po 0,75 m każdy.


Projekt i realizacja: WiWi.pl