Sołectwo Piórkowo z kolejną nową drogą


Z przyjemnością informujemy, iż przebudowa drogi w Piórkowie, która rozpoczęła się 27 marca 2023r. dobiega końca.

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi liczącego 993 mb o szerokości jezdni wynoszącej 3,5 m. Nowo powstała droga posiada pobocza o szerokości 0,75m po obu stronach drogi. Realizacja tej inwestycji polegała na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu emulsją asfaltową i grysami. W zakres prac wchodziły roboty przygotowawcze, przepusty, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe-podbudowa, nawierzchnia, zjazdy, pobocza, roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe. Wykonawcą inwestycji jest PHU MAR-DAR Marian Tompalski.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 422 096,64 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 232 153,00 zł. Wkład własny Gminy Radomin 189 943,64 zł.


Projekt i realizacja: WiWi.pl